Project- en werkfoto’s


Onderstaande situaties zijn afkomstig uit mijn werkpraktijk. Zij laten zien wat ik voor u kan betekenen.

Zakkende grond constructie

Zakkende grond constructie oude situatie

Zakkende grond constructie nieuwe situatie. Op deze foto zijn overgangskoppelingen tussen verschillende materiaalsoorten goed zichtbaar. Er zijn 2 zakkende grondconstructies ø 110 gebruikt voor deze invoering. Aan de uitgaande zijde zijn 2 PE grondafsluiters gemonteerd.

Peko en ontspanningselement

Voor de invoering van de gasleiding bij deze woning is gebruik gemaakt van een peko (gasdienstleiding) met CE-keur. Daarnaast is een ontspanningselement aangebracht om grondzetting op te kunnen vangen.

diverse mogelijkheden voor Aansluiting gasmeterkast

buitenliggende gasmeterkast met aftakkingen naar verschillende panden

invoering in een bedrijfspand (binnen)

Faldconstructie

Veilige faldaansluitconstructie PE ø 250 (10″ stalen gasinvoering) en ø 160 (6″ stalen gasinvoering) met bewegende elementen om grondzetting op te kunnen vangen. Op deze foto zijn het draai-en-expansie-stuk en het knie-knie-draai-stuk goed te zien.

Invoering bekleed staal

bovengrondse invoering bekleed staal (ter vervanging van een niet controleerbare ondergrondse invoering)

bedrijfsinvoering met bekleed staal 4″ (ter vervanging van een niet controleerbare ondergrondse invoering)

Gevaarlijke situatie

Op deze foto is goed te zien wat grondzetting doet en waarom het zo belangrijk is om op een veilige en verantwoorde manier materialen te gebruiken die de grondzetting kunnen opvangen. De star gemaakte aansluiting van PE is geknakt. In het pand was de gasleiding nagenoeg uit de koppeling getrokken, waarmee het gevaar van een gasexplosie reëel is. Deze aansluiting is vervangen door een flexibele aansluiting.