Disclaimer


Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Deinum installatie expertise aansprakelijkheid uit voor onjuistheid of onvolledigheid van de informatie en voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek aan deze website.

Deinum installatie expertise mag de webpagina naar eigen inzichten op ieder door Deinum installatie expertise gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande waarschuwing. Deinum installatie expertise is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Deinum installatie expertise wijst iedere aansprakelijkheid af voor websites waarnaar op deze website verwezen wordt. Indien een eigenaar van een website bezwaar maakt tegen een in deze website opgenomen link naar zijn website zal Deinum installatie expertise de bewuste link verwijderen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en-of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Indien iemand bezwaar maakt tegen een foto die op deze website is geplaatst en waarop hij / zij ongewenst is afgebeeld zal Deinum installatie expertise de bewuste foto verwijderen.

Doorklikken op deze pagina houdt aanvaarding van deze disclaimer in.