Deinum installatie expertise

Werkplaats
Fokkerstraat 26
2811 ER  Reeuwijk

mobiel 06 - 15 61 78 16


Postadres
Krabbescheer 70
2408 LG  Alphen aan den Rijn

home

Projecten


Hieronder treft u een impressie aan van wat Deinum installatie expertise voor u zou kunnen betekenen.

oude situatie(oude situatie)
uitvoering zakkende grondconstructie (nieuwe situatie)
Op deze foto zijn overgangskoppelingen tussen verschillende materiaalsoorten goed zichtbaar. Er zijn 2 zakkende grondconstructies
ø 110 gebruikt voor deze invoering. Aan de uitgaande zijde zijn 2 PE grondafsluiters gemonteerd. 


invoering woning
Voor de invoering van de gasleiding bij deze woning is gebruik gemaakt van een peko (gasdienstleiding) met CE-keur. Daarnaast is een ontspanningselement aangebracht om grondzetting op te kunnen vangen.


aansluiting buitenliggende gasmeterkast  invoering gaskast
Er zijn diverse mogelijkheden om gasleidingen in de meterkast aan te sluiten. Op de rechter foto ziet u een invoering in een bedrijfspand (binnen), op de linker foto ziet u een buitenliggende gasmeterkast met aftakkingen naar verschillende panden.


faltconstructie

Z zakstuk 160
Veilige faldaansluitconstructies PE ø 250 (10" stalen gasinvoering) en 
ø 160 (6" stalen gasinvoering) met bewegende elementen om grondzetting op te kunnen vangen. Op deze foto zijn zijn het draai-en-expansie-stuk en het knie-knie-draai-stuk goed te zien.


faltconstructie
Veilige faldaansluitconstructie PE ø 110 met bewegende elementen om grondzetting op te kunnen vangen. De 4" bekleed stalen buis gaat over naar een ø 110 PE flens knie-draai-stuk.


bedrijfsinvoering
Bedrijfsinvoering met bekleed staal 4".


verkeerde invoering
Op deze foto kunt u goed zien wat grondzetting doet en waarom het zo belangrijk is om op een veilige en verantwoorde manier materialen te gebruiken die de grondzetting kunnen opvangen. Op deze foto is te zien dat de star gemaakte aansluiting van PE is geknakt. In het pand was de gasleiding nagenoeg uit de koppeling getrokken, waarmee het gevaar van een gasexplosie reëel is. Deze aansluiting is vervangen door een flexibele aansluiting.
inspecties
advies en ondersteuning
gasleidingsystemen
gevelpassages (RVS)
gasaansluiting woonboten / -wagens
projecten
nieuws
contact